ตำแหน่งของคุณ Home ดนตรี

เรือนจำตรังให้ยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ต้องขังแล้วกว่า600รายเท มา เส็ ก

เท มา เส็ ก

เรือนจำตรังให้ยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ต้องขังแล้วกว่า600รายเท มา เส็ ก

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง กำหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับญาติผู้ต้องขัง โดยผู้ต้องขังที่ติดเชื้อจะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ในทันที่ที่ตรวจด้วยวิธี RT-PCR , Antigen test kit หรือ ATK พบผลเป็นบวก

นายณรงค์ หนูคง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการรับย้ายผู้ต้องขังเข้าใหม่จากเรือนจำกลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 จำนวน 10 ราย เป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน 9 ราย ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 1 ราย มีผลตรวจเป็นลบทั้งหมด จึงได้แยกผู้ต้องขังไว้ในห้องแยกกักโรค ซึ่งเป็นมาตรการปกติของทางเรือนจำจังหวัดตรัง ที่ต้องแยกกักเป็นเวลา 21 วัน จนกว่าจะมั่นใจว่าผลเป็นลบ ปลอดเชื้อโควิด 19 จึงจะนำตัวเข้าสู่แดนปกติ จนกระทั่งวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ที่ผ่านมา ผู้ต้องขังมีอาการไม่ได้กลิ่น จึงได้ทำการตรวจหาเชื้อด้วยด้วยชุด Antigen test kit หรือ ATK ในผู้ต้องขังรายดังกล่าว พบผลเป็นบวก จึงได้ทำการตรวจหาเชื้อในผู้ต้องขังในห้องแยกกักโรคทั้งหมด 193 ราย พบผลบวก 24 ราย ต่อมาวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมคณะ เข้าทำตรวจหาเชื้อ RT-PCR ผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมด 288 ราย พบผลบวก 163 ราย ดังนั้น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ตามแนวทางของแพทย์โรงพยาบาลตรัง ได้ทำการตรวจหาเชื้อด้วยชุด Antigen test kit หรือ ATK ในกลุ่มผู้ต้องขังทั้งหมดภายในเรือนจำ เมื่อพบผลบวก ให้แยกผู้ต้องขังไปยังโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำ และให้ยาฟาวิพิราเวียร์ในทันที โดยมีผลบวกทั้งสิ้น 607 ราย

ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดตรัง ได้ดูแลผู้ต้องขังติดเชื้ออย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับญาติผู้ต้องขัง โดยผู้ต้องขังที่ติดเชื้อจะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ในทันที่ที่ตรวจด้วยวิธี RT-PCR , Antigen test kit หรือ ATK พบผลเป็นบวก จากนั้น จะมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รายงานแพทย์โรงพยาบาลสนามทันที , ทำการตรวจหาเชื้อด้วยชุด Antigen test kit หรือ ATK ในกลุ่มผู้ต้องขังที่ผลเป็นลบ ทุกสัปดาห์ จำนวน 4 ครั้ง หรือผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทั่วไปทันที , ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อจะได้รับการเอ็กซเรย์ปอดทุกรายเพื่อคัดกรองอาการตามกลุ่มสีเขียว สีเหลือง สีแดง โดยกลุ่มสีแดงจะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตรังในทันที , ผู้ต้องขังที่ผลเป็นลบทางเรือนจำตรัง ได้จ่ายยาฟ้าทะลายโจรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน งดกิจกรรมทุกประเภท

สำหรับ แนวทางการป้องกันมิให้มีการแพร่เชื้อนอกเรือนจำ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ในเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเข้า-ออกเรือนจำ หากออกนอกพื้นที่จะต้องทำการกักตัว ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมา ผลตรวจของเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดตรัง ปรากฏผลเป็นลบทั้งหมด นอกจากนี้ เรือนจำจังหวัดตรัง ได้ดำเนินมาตรการ Bubble and Seal ไม่มีการเคลื่อนย้ายและติดต่อกันระหว่างแดนโดยเด็ดขาด ในส่วนของผู้ต้องขังที่พ้นโทษ จะทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หากพบผลเป็นบวก จะประสานโรงพยาบาลตามภูมิลำเนาให้มารับกลับไปรักษาตัวในโรงพยาบาลตามภูมิลำเนา หากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงแต่ผลเป็นลบ จะประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อนำไปกักตัวใน Local Quarantine 14 วันก่อน จนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดเชื้อ จึงจะส่งคืนสู่ครอบครัวต่อไป

เท มา เส็ ก เรือนจำตรังให้ยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ต้องขังแล้วกว่า600ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม