ตำแหน่งของคุณ Home รูปภาพ

วันหยุดสุดสัปดาห์"บิ๊กหิน”พล.ต.อ.วิสนุปราสาททองโอสถจเรตำรวจแห่งชาติ"ความทุกข์ตำรวจผู้น้อยเป็นเรื่องสำคัญ"กรุงไทย next pc

กรุงไทย next pc

วันหยุดสุดสัปดาห์"บิ๊กหิน”พล.ต.อ.วิสนุปราสาททองโอสถจเรตำรวจแห่งชาติ"ความทุกข์ตำรวจผู้น้อยเป็นเรื่องสำคัญ"กรุงไทย next pc

วันหยุดสุดสัปดาห์กับภารกิจ จเรตำรวจแห่งชาติ ยึดหลักการทำงานบนความถูกต้องทุกสิ่งความจริงต้องปรากฏสามารถตอบสังคมได้ทุกๆเรื่อง และเรื่องความทุกข์ของตำรวจผู้น้อยถือเป็นเรื่องสำคัญเราต้องคืนความชอบธรรมอย่างตรงไป-ตรงมา โดยใช้ความเด็ดขาด เข้ามาตัดสินความถูกต้อง เมื่อตำรวจด้วยกันไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วจะให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรนี้คือวาทะของ “บิ๊กหิน”พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ นายพลตรงฉิน “ยิ้มเพชรฆาต”

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. กล่าวว่างานจเรตำรวจเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในสังคมยึดหลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และความถูกต้องบนความจริงที่ปรากฏ ถ่วงดุลสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม โดยยึดหลักภารกิจหลักงานจเรตำรวจ 4 ด้านคือการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตำรวจ ,การตรวจราชการ ,เสริมสร้างระเบียบวินัยและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของตำรวจ มีบทบาทสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม เพราะเป็นองค์กรตรวจสอบและสร้างสมดุลการใช้อำนาจเป็นธรรม

“บิ๊กหิน” พล.ต.อ.วิสนุ กล่าวว่า คำสั่งล่าสุดเข้ามารับหน้าที่จเรตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.63 เมื่อ ประเดิมงานแรกได้รับคำสั่งจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 ของตำรวจหลายหน่วยทั่วประเทศ ตามที่ตำรวจชั้นผู้น้อยร้องทุกข์เข้ามาถึงความเดือดร้อน ซึ่งจเรตำรวจได้ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดจริง และมีการลงโทษทางวินัยตำรวจตั้งแต่นายพล ถึงผบ.หมู่ 10 กองบัญชาการ มีเจ้าหน้าที่กระความผิดกว่า 100 นาย ถูกลงทัณฑ์กักขัง กักยาม และกล่าวตักเตือน ที่ผ่านมาจเรตำรวได้รับการร้องเรียนจำนวนมาก ส่วนเรื่องทุจริตปี 2564 มีการลงโทษเฉพาะวินัยร้ายแรง ไล่ออก ปลดออกไปแล้ว 211 ราย ส่วนการปรับภาพลักษณ์จเรตำรวจ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียบง่าย ชัดเจน ถูกต้อง ไม่ชักช้า โปร่งใส ตอบสังคมได้ ไม่ใช่ว่าจเรตำรวจเป็นหน่วยงานที่จ้องจับผิดตำรวจ แต่เป็นหน่วยตรวจสอบเชิงสร้างสรรค์และเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อให้ตำรวจทำงานได้ง่ายขึ้น เพื่อความโปร่งใสในมาตรฐานการตรวจสอบคู่ขนานกันไปเป็นแบบมาตรฐาน ตรงประเด็น ไม่เป็นภาระของหน่วย

ตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ส่วนจเรตำรวจนั้นมีไว้เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของตำรวจ ไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต และการรักษาวินัยให้อยู่ในกรอบระเบียบตามประมวลจริยธรรมตำรวจ การตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นใช้จเรตำรวจเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกัน ที่สำคัญการกำหนดผู้ตรวจสอบไม่ให้ต่ำกว่าระดับ ผบก.เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จึงเป็นความท้าทายที่จเรตำรวจต้องเร่งปรับตัว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการซื้อเวลา ล่าช้าจนกระทบต่อผลของรูปคดีเพราะ“ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือ ความอยุติธรรม เพราะว่างานจเรตำรวจเหมือนการ QC (Quality Control) เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสามารถตอบประชาชน ได้อย่างแท้จริง หากพบอะไรที่ซ่อมแซมได้เร่งปรับซ่อม อะไรที่เสียหายเกินเยียวยาไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมต้องจำหน่ายทิ้งเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือขององค์กรให้ยืนอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ปัจจุบันเสียงร้องเรียนยุคสังคมดิจิทัลรวดเร็วมาก ไม่ใช่ส่งแค่จดหมายร้องเรียนเงียบๆเหมือนแต่ก่อน เดี๋ยวนี้แค่คลิกโพสต์ภาพคลิปนิดเดียวถูกเผยแพร่เป็นกระแส ต้องเข้าใจว่าตำรวจถูกจับจ้องจากประชาชนตลอดเวลา ไม่ว่าพฤติกรรม หรือภาพลักษณ์และวิธีการปฏิบัติต่างๆ ทุกเรื่องเผยแพร่สู่สาธารณะได้ในเสี้ยววินาที ภารกิจตำรวจต้องเผชิญหน้ากับอารมณ์ของสังคมไวกว่าหน่วยงานอื่น ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมแบบเดิมๆ ที่ต้องเร่งปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันยุคใหม่

จเรตำรวจต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบตำรวจด้วยกันอย่างตรงไปตรงมา ตอบทุกคำถามคาใจให้กับสังคมก่อนที่สังคมหรือหน่วยงานภายนอกหาคำตอบมาให้แทน เราต้องเข้าใจระบบงานและยึดมั่น เกียรติยศ” ของตำรวจ “ปีที่ผ่านมาจเรตำรวจริเริ่มขับเคลื่อนโครงการ JCoMS หรือโครงการรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงการร้องทุกข์ร้องเรียนไม่ต้องไปใช้ช่องทางอื่นให้ลำบาก ซึ่งพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้เปิดตัวเมื่อช่วงต้นปี 2564

โดยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสมาแล้ว 1,117 เรื่องโดยระบบจะมีการรับเรื่อง คัดกรองส่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตามผล รายงานผลให้ผู้ร้องทราบความคืบหน้าทางระบบออนไลน์ทุกไกทุกส่วนทุกชิ้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถรักษาคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไว้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้กลไกจเรตำรวจเข้าไปกดดัน กลไกนั้นขึ้นอยู่กับ “สำนึกของจิตวิญญาณความเป็นตำรวจในตัวตำรวจทุกคน”

กรุงไทย next pc วันหยุดสุดสัปดาห์"บิ๊กหิน”พล.ต.อ.วิสนุปราสาททองโอสถจเรตำรวจแห่งชาติ"ความทุกข์ตำรวจผู้น้อยเป็นเรื่องสำคัญ"

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม