ตำแหน่งของคุณ Home โทรศัพท์มือถือ

"หมอยง"โพสต์เปิดรับอาสาสมัครฉีดกระตุ้นวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอเข็ม3ครึ่งโดส-เต็มโดสบริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จํากัด

"หมอยง"โพสต์เปิดรับอาสาสมัครฉีดกระตุ้นวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอเข็ม3ครึ่งโดส-เต็มโดสบริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จํากัด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า…

โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (Pfizer, Moderna) เข็ม 3 ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม 3 หลังได้รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 6 เดือน ด้วยวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส
ต้องการอาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 2 มาแล้ว

ในช่วงวันที่​ ​12 เมษายน – 30 มิถุนายน​ 2564​

เพื่อมารับวัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่3 ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส

โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน IRB No. 690/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครผ่าน google form :: https://forms.gle/mJ5stMoXYV4cPUDUA เท่านั้น

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จํากัด "หมอยง"โพสต์เปิดรับอาสาสมัครฉีดกระตุ้นวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอเข็ม3ครึ่งโดส-เต็มโดส

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม