ตำแหน่งของคุณ Home ภาพยนตร์

กบน.เคาะเกณฑ์กู้เงินช่วยเสริมสภาพคล่องตรึงราคาน้ำมันดีเซลสูตร เสก รถ gta san

สูตร เสก รถ gta san

กบน.เคาะเกณฑ์กู้เงินช่วยเสริมสภาพคล่องตรึงราคาน้ำมันดีเซลสูตร เสก รถ gta san

“กบน.”ปัดโอนเงิน2หมื่นล้าน ให้รัฐบาล เคาะเกณฑ์กู้เงิน ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ชี้เงินเดิมเหลือ 7 พันล้าน ได้ถึงสิ้นปี

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.64 นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 มีมติเห็นชอบเนื้อหาและสาระสำคัญร่างหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินตามที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำเสนอ เพื่อเตรียมพร้อมสภาพคล่องในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร เพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานเมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 ที่ได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปจัดทำหลักเกณฑ์การกู้เงินตามกรอบของ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งหลังจากนี้จะมีการนำเสนอร่างหลักเกณฑ์การกู้เงินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

“กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ฐานะสุทธิเหลือประมาณ 7,000 ล้านบาท คาดว่าจะดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ไปได้ถึงสิ้นปีนี้ เราจึงต้องกู้เงินไปสำรองตามเกณฑ์ไปก่อน เพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน 30 บาท เนื่องจากน้ำมันดีเซลเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจหากปล่อยให้มีราคาสูงเกินไปจะกระทบต่อผู้ประกอบการ ค่าขนส่ง ค่าสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งกระทรวงพลังงานจะควบคุมการใช้เงินกู้อย่างเข้มงวด และเป็นไปตามข้อกฎหมาย ส่วนจะเริ่มกู้เมื่อไร ตามขั้นตอนต้องรอให้ครม.อนุมัติ หลังจากจากนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการกู้เงินของกระทรวงการคลัง ซึ่งเงินที่กู้มาจะใช้เท่าไร ยังไม่สามารถระบุได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความจำเป็น อาจใช้ไม่ถึงก็ได้ แต่ต้องกู้มาไว้เสริมสภาพคล่องไว้ก่อน”

ส่วนกระแสข่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการโอนเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปเป็นรายได้ให้กับรัฐบาลกว่า 20,000 ล้านบาทนั้น ได้ตรวจสอบกับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว พบว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะตั้งแต่ตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมายังไม่เคยนำเงินกองทุนฯ เข้านำส่งเป็นรายได้กระทรวงการคลัง

โดยยืนยันว่าการบริหารเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุนฯอย่างเคร่งครัด โดยในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งการดำเนินงานให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารกองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดเท่านั้น

“การเตรียมกู้เงินในครั้งนี้เพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน 30 บาท เนื่องจากน้ำมันดีเซล เป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจหากปล่อยให้มีราคาสูงเกินไปจะกระทบต่อผู้ประกอบการ ค่าขนส่ง ค่าสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งกระทรวงพลังงานจะควบคุมการใช้เงินกู้อย่างเข้มงวด และเป็นไปตามข้อกฎหมาย”

ส่วนที่มีข่าวการโอนเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งเป็นรายได้ให้รัฐบาลนั้น สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขอยืนยันว่า ไม่มีการโอนเงินตามที่มีการนำเสนอข่าวแต่อย่างใด โดยการใช้เงินกองทุนฯ ที่ผ่านมาเป็นไปตามข้อกฎหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และเป็นไปตาม มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน อย่างเช่นการตรึงราคาน้ำมันดีเซล 30 บาทต่อลิตรในขณะนี้ และการอุดหนุนราคาก๊าซ LPG ครัวเรือนตลอดทั้งปี 64 เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19

สูตร เสก รถ gta san กบน.เคาะเกณฑ์กู้เงินช่วยเสริมสภาพคล่องตรึงราคาน้ำมันดีเซล

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม