ตำแหน่งของคุณ Home รูปภาพ

IAESTEThailandรับสมัครนศ.โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานตปท.ปี65เบอร์ทรูวิชั่น call center

เบอร์ทรูวิชั่น call center

IAESTEThailandรับสมัครนศ.โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานตปท.ปี65เบอร์ทรูวิชั่น call center

IAESTE Thailand (ไอเอสเต้) รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l.: IAESTE Thailand)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3-4 และปริญญาโท-เอก จากประเทศสมาชิก IAESTE 90 ประเทศ เข้าฝึกงานด้านเทคนิคในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและสาขาวิชาอื่นๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อเป็นทุนฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ให้กับนักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถสอบผ่านการคัดเลือก ของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2565 ดังนี้

1) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/PhxvqfZLmgz3a2wa7

2) ผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครสอบจำนวนเงิน 600 เข้าบัญชีกองทุนสนับสนุนโครงการ IAESTE ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 109-1-62210-8 และนักศึกษาต้องส่งหลักฐานการโอนเงินของธนาคารไปที่ https://forms.gle/woUDxsY7wbujBvU4A ภายในวันที่สมัครเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ จำนวนทุนฝึกงานในสาขาวิชาต่างๆ จะขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนระหว่าง IAESTE Thailand กับ
ประเทศสมาชิก IAESTE ณ การประชุมสามัญประจำปี IAESTE ครั้งที่ 75 ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2565 ณ ประเทศ Austria

นักศึกษาที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุน และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://iaeste.kmutnb.ac.th/2020/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 02-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 โทรสาร 02-555-2177

เบอร์ทรูวิชั่น call center IAESTEThailandรับสมัครนศ.โครงการแลกเปลี่ยนฝึกงานตปท.ปี65

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม