ตำแหน่งของคุณ Home ข่าว

ศธ.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา13ครูเสียชีวิตจากไฟใต้34.4ล้านบาทงานออนไลน์ ได้เงินจริง ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องอบรม

งานออนไลน์ ได้เงินจริง ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องอบรม

ศธ.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา13ครูเสียชีวิตจากไฟใต้34.4ล้านบาทงานออนไลน์ ได้เงินจริง ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องอบรม

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้ร่วมพิธีกล่าวสดุดียกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดก.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2547 เเหตุการณ์ความไม่สงบได้สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้กับทุกกลุ่มอาชีพ อาชีพครูเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุความรุนแรง เริ่มจากการเสียชีวิตของครูคนแรก เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.47-31 ก.ค.56 ในจ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจ.สงขลา (อ.จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทำร้ายจนเสียชีวิต 162 ราย พิการ 9 ราย รวม 171 ราย ทั้งๆ ที่ครูคือผู้สร้างอนาคตของเด็กและเยาวชน รวมถึงการพัฒนาชุมชน ด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตในพื้นที่ แต่กลายเป็นเป้าหมายอ่อนแอที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย และไม่สามารถที่จะป้องกันตนเองได้ ทำให้ครูมีความยากลำบากในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ การใช้ชีวิตประจำวัน และการจัดการเรียนการสอน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา

ทั้งนี้ ก.ศึกษาธิการเสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต 162 รายๆ ละ 4,000,000 บาท และครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ต.ค.56 เห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 ม.ค.47 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบฯช่วยเหลือเยียวยารายละไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยให้หักลบจากเงินเยียวยาที่เคยได้รับไปแล้ว และให้ก.ศึกษาธิการจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับส่วนราชการต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ก.การคลัง อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการจ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.64 ก.ศึกษาธิการจึงออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 1 ก.ค.64 จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รอบที่ 1 จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 37,182,000 บาท รายแรกได้มอบบิดามารดาของครูจูหลิง ปงกันมูล 2,742,000 บาท เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64 และวันนี้เป็นพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูผู้เสียชีวิต 13 ราย ซึ่งมีทายาทของผู้ชีวิตที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 39 ราย เป็นเงิน 34,440,000 บาท ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รมว.ศึกษาธิการกล่าวว่า นอกจากนี้ ศธ.เห็นว่าครูคือหัวใจสำคัญ เพราะเป็นผู้ถ่ายทอด ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อสร้างอนาคตเยาวชนของชาติ เป็นผู้อุทิศตนให้แก่เด็กๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนกระทั่งเกิดสถานการณ์ ศธ.จึงเสนอขอรับการเยียวยาครูผู้ได้รับผลกระทบ 162 รายๆ ละไม่เกิน 4 ล้านบาท พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ทายาทให้มีโอกาสศึกษาต่อและพัฒนาอาชีพกว่า 5 พันรายในแต่ละปี

งานออนไลน์ ได้เงินจริง ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องอบรม ศธ.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา13ครูเสียชีวิตจากไฟใต้34.4ล้านบาท

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม