ตำแหน่งของคุณ Home ภาพยนตร์

ร้อยเอ็ดพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น17ยอดติดเชื้อสะสม12,681รายมุก จีบ หญิง

มุก จีบ หญิง

ร้อยเอ็ดพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น17ยอดติดเชื้อสะสม12,681รายมุก จีบ หญิง

สถานการณ์โรคโควิด19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 รักษาหายเพิ่ม 25 ราย กำลังรักษาอยู่ 288 ราย เสียชีวิตสะสม 108 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 เพิ่มขึ้น 17 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 12,681 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ เดินทางมาจากต่างจังหวัด 1 ราย มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 1 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 16 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด1 9ในครอบครัว/ชุมชน 15 ราย,ตรวจคัดกรองในโรงพยาบาล 1 ราย) ใน 7 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 7 ราย เดินทางมาจาก จ.อุบลราชธานี 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อโควิด19

– ติดเชื้อในพื้นที่ 6 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัวและรับประทานอาหารร่วมกัน (ต.เหนือเมือง 4 ราย/ต.ในเมือง 2 ราย)

2. อำเภอหนองฮี 4 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 4 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรมใน ต.ดูกอึ่ง 3 ราย เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 / ต.เด่นราษฎร์ 1 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 ในชุมชน

3. อำเภอศรีสมเด็จ 2 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.โพธิ์สัย 2 ราย สัมผัสเสี่ยงสูงกับญาติจาก จ.ปทุมธานี ที่เดินทางมาเยี่ยม

4. อำเภอโพนทอง 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.โนนชัยศรี 1 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว

5. อำเภอโพนทราย 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ตโพนทราย 1 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 2

6. อำเภอธวัชบุรี 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.นิเวศน์ 1 ราย ตรวจคัดกรองในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล

7. อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.หมูม้น 1 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ประชาชนปฏิบัติตน ตาม 4 มาตรการ V-U-C-A เพื่อให้เปิดประเทศอย่างปลอดภัย สามารถควบคุมโรคโควิด19 ในพื้นที่ได้ ดังนี้ 1. V= Vaccine ขอให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไปรับบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ที่โรงพยาบาลในอำเภอของท่าน หรือที่หน่วยฉีดวัคชีนของแต่ละอำเภอ 2. U= Universal Prevention ป้องกันตนเองตลอดเวลาให้ห่างไกลจากโรคโควิด19 โดยการ สวมหน้ากาก 100% ในทุกที่ ล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ อยู่ห่างจากบุคคลอื่น 1-2 เมตร และไม่รับประทานอาหารร่วมกัน แยกสำรับอาหาร 3. C- Covid Free Setting หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานประกอบการทุกประเภททุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ในองค์กร (Covid Free Setting) และ4. A=ATK การตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK เมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อหรือมีอาการทางเดินหายใจ

มุก จีบ หญิง ร้อยเอ็ดพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น17ยอดติดเชื้อสะสม12,681ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม