ตำแหน่งของคุณ Home โทรศัพท์มือถือ

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด19เพิ่มขึ้น30รายรักษา ทอนซิล อักเสบ

รักษา ทอนซิล อักเสบ

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด19เพิ่มขึ้น30รายรักษา ทอนซิล อักเสบ

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 30 รายติดเชื้อในจว. ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 12,783 รายรักษาหายเพิ่ม 14 ราย กำลังรักษาอยู่ 304 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 109 ราย

สถานการณ์โรคโควิด19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รักษาหายเพิ่ม 14 ราย กำลังรักษาอยู่ 304 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 109 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 เพิ่มขึ้น 30 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 12,783 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 30 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19ในครอบครัว/ชุมชน 11ราย/คลัสเตอร์งานวันเกิด ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 17 ราย/ตรวจคัดกรองในโรงพยาบาล 2 ราย)

ใน 5 อำเภอ มีดังนี้
1. อำเภอปทุมรัตต์ 17 ราย เกิดระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ ต.ดอกล้ำ 17 ราย (คลัสเตอร์งานวันเกิด ต.ดอกล้ำ)
2. อำเภอธวัชบุรี 4 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.อุ่มเม้า 3 ราย /ต.นิเวศน์ 1 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 ในครอบครัว/ชุมชน
3. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 4 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 4 ราย ต.ในเมือง 2 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว/ชุมชนตรวจคัดกรองในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย (ต.ในเมือง 1 ราย/ต.รอบเมือง 1 ราย)

4. อำเภอศรีสมเด็จ 3 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ตโพธิ์สัย 2 ราย /ต.สวนจิก 1 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัวที่ทำงาน
5. อำเภอเสลภูมิ 2 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ (ต.ภูเงิน 1 ราย /ต.ท่าม่วง 1 ราย) สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19

โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 109 ราย ดังนี้

ผู้เสียชีวิตรายที่ 109 เป็นผู้ป่วยโควิด19 เพศชาย อายุ 69 ปี ที่อยู่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประกอบอาชีพ ขับรถรับจ้าง ในจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคชีนโควิด 19 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เข้ารับการรักษา ที่ รพ.ร้อยเอ็ด ด้วยอาการ ไข้ ไอ หายใจหอบ มาประมาณ 1 สัปดาห์ แพทย์วินิจฉัยโรคปอดบวม และเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผลพบเชื้อโควิด19วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เสียชีวิตเวลา 21.30 น.

ขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด19 กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่มีการติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 ในครอบครัว/ชุมชน งานบุญกฐิน บุญบวช งานวันเกิด ในสถานปฏิบัติธรรม(วัด) และในกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันโดยไม่ป้องกันตนเอง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย

ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านอย่างนิ่งนอนใจ ให้มีการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) คือให้ป้องกันตนเองตลอดเวลาในทุกสถานที่ โดยการสวมหน้ากาก 100% ในทุกที่ล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ อยู่ห่างจากบุคคลอื่น 1-2 เมตร และ ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน แยกสำรับอาหาร ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ขอให้รายงานตัวกับผู้นำชุมชนและลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น “รายงานตัวเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด”พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด

รักษา ทอนซิล อักเสบ ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด19เพิ่มขึ้น30ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม