ตำแหน่งของคุณ Home โทรศัพท์มือถือ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโคราชชูกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหันปลูกข้าวอินทรีย์แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้สตีเว่น เจอร์ราร์ด

สตีเว่น เจอร์ราร์ด

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโคราชชูกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหันปลูกข้าวอินทรีย์แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้สตีเว่น เจอร์ราร์ด

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ชูกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหัน ปลูกข้าวอินทรีย์ จำหน่ายข้าวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ที่มั่นคง

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าวว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหัน ตำบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นกลุ่มที่มีกระบวนการผลิตข้าว ตรงตามมาตรฐานของกรมการข้าว มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการผลิตข้าวและแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวให้กับสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่มากยิ่งขึ้น ซึ่งเกษตรกรนาแปลงใหญ่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ร่วมแรงร่วมใจกันสรรสร้างการดูแลรักษาการผลิตข้าวตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง มีการประชุมกลุ่มร่วมกันโดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา คอยเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหันอย่างสม่ำเสมอ

นายจำนง พันธุ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านหัน ตำบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า รวมกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่ปี 2557 รวมกลุ่มกันปลูกข้าวอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อมาปี 2558 ได้รวมกลุ่มสมาชิกมากขึ้น ผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่วัลเลย์ กับกระทรวงพาณิชย์ ช่วงระยะ 2 ปี ทางกลุ่มได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ทำให้มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ และการตลาด ปัจจุบันมีสมาชิกแปลงใหญ่มีกว่า 241 ราย มีพื้นที่ปลูก 3,625 ไร่ ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวมะลิแดง ทับทิมชุมแพ ข้าวสังข์หยด โดยทางกลุ่มยึดตามนโยบายการตลาดนำการผลิต ยึดหลักตามศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ประสานงานให้มีการเชื่อมโยงการตลาด และ MOU ก่อนที่กลุ่มจะผลิตข้าว ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหัน ยังได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และการเชื่อมโยงการตลาด ส่งผลให้ทางกลุ่มต้องพัฒนาการปลูกข้าวให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำทุนที่ได้มาจัดซื้อ โรงสีข้าว รถแทรกเตอร์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับทางกลุ่ม ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เปรียบเสมือนครู เป็นทั้งพี่เลี้ยง เป็นทุกอย่างที่จะทำให้กลุ่มนาแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมได้พัฒนาการปลูกข้าวมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายนรภัทร ศีรษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าวว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหัน มีการพัฒนาการปลูกข้าวจากรูปแบบเดิม โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เป็นการทำนาแบบปราณีต โดยเมื่อก่อนเกษตรกรมีการทำนาโดยใช้วิธีการหว่าน ซึ่งทำให้ต้นทุนการใช้เมล็ดพันธุ์สูง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จึงได้นำเทคโนโลยีการทำนาแบบปราณีตเข้ามาปรับใช้ให้กับทางกลุ่ม โดยการปลูกข้าวแบบหยอด ซึ่งจะง่ายต่อการกำจัดพันธุ์ปนหรือและกำจัดวัชพืช กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านหัน จะเน้นผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ

ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวมะลิแดง ข้าวกข 43 และข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นบางส่วน การลดต้นทุนของกลุ่มจะสนับสนุนในการให้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี ในการทำนา จะใช้เมล็ดพันธุ์ในปริมาณที่น้อยและไม่สิ้นเปลือง จุดเด่นของกลุ่มนี้ คือการผลิตข้าวที่หลากหลาย เป็นข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยนิยมที่จะรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงหันมารับประทานข้าวสีแปรรูปกันมากขึ้น ส่วนความเข้มแข็งของกลุ่มนี้ คืออยู่ที่ตัวสมาชิกและคณะกรรมการ จะมีการมีการสร้างเครือข่าย มีการบริหารจัดการ มีการลงบัญชีรายรับ รายจ่าย สิ้นปีทั้งหมด เพื่อนำมาชี้แจงให้กับสมาชิกทราบว่ามีกำไร มีต้นทุน เท่าไหร่ จึงเป็นจุดแข็งทำให้กลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมได้มามากกว่า 5 ปีอีกด้วย

ถือได้ว่า ข้าวทุกเมล็ดที่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหัน ตำบ้านหัน อำสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา บรรจงปลูก ให้เป็นข้าวอินทรีย์ที่ได้คุณภาพนั้น ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการขายข้าวแปรรูป ผู้บริโภคเกิดความไว้ใจกลับมาซื้อซ้ำ สมาชิกยิ้มได้ ส่งต่อข้าวคุณภาพที่มีความปลอดภัยถึงมือผู้บริโภค ทำให้ชาวนามีแรงจูงใจในการผลิตข้าวมีมาตรฐาน สร้างรายได้ที่มั่นคงภูมิใจในอาชีพการทำนา

สตีเว่น เจอร์ราร์ด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโคราชชูกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหันปลูกข้าวอินทรีย์แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม