ตำแหน่งของคุณ Home ดนตรี

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์30ปี"ม.วลัยลักษณ์"ไพ่ เสือ มังกร

ไพ่ เสือ มังกร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์30ปี"ม.วลัยลักษณ์"ไพ่ เสือ มังกร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30 ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ “การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 30th WU Anniversary” เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยกำหนดจัดส่งผลงานภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-476-320 ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://drive.google.com/drive/folders/1aAx4t4SMuo4o9V9FD6k9ndLuYIPjlaLF

ไพ่ เสือ มังกร ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์30ปี"ม.วลัยลักษณ์"

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม