ตำแหน่งของคุณ Home โทรศัพท์มือถือ

ผู้บริหารวธ.วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงร.9op pp2010

op pp2010

ผู้บริหารวธ.วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงร.9op pp2010

ภาพข่าว – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)

op pp2010 ผู้บริหารวธ.วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงร.9

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม