ตำแหน่งของคุณ Home ข่าว

กกต.บุรีรัมย์​ชี้อดีตนายก​อ​บต.ที่ถูกร้องหนีหมายจับ​คดีทุจริต​ลงชิงนายกอบต.ยังไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกม.หงุดหงิด ง่าย เกิด จาก

หงุดหงิด ง่าย เกิด จาก

กกต.บุรีรัมย์​ชี้อดีตนายก​อ​บต.ที่ถูกร้องหนีหมายจับ​คดีทุจริต​ลงชิงนายกอบต.ยังไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกม.หงุดหงิด ง่าย เกิด จาก

(13 พ.ย.64) น.ส.ปิยนาฎ กลางพนม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุถึง กรณีที่มีอดีต ส.อบต.ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของอดีตนายก อบต.แห่งหนึ่ง ที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด และหนีหมายจับคดีทุจริต แต่มาลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ว่า หลังจากที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ (กกต.) ก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาชุดหนึ่ง และแต่งตั้งปลัด อบต. ซึ่งทำหน้าที่เป็น ผอ.กกต.ท้องถิ่น โดยตำแหน่งตามกฎหมาย พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งของ อบต.นั้นๆ และปลัด อบต. ในฐานะ ผอ.กกต.ท้องถิ่น มีหน้าที่สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งการสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 49 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งนายก และ อบต.ครั้งนี้ ได้มีการประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งถ้าผู้ที่มาสมัครได้ยื่นเอกสารต่อ ผอ.กกต.ครบถ้วน ทาง กกต.ท้องถิ่นก็จะออกใบรับใบสมัครไว้ หลังจากนั้นเมื่อปิดสมัครรับเลือกตั้งภายใน 7 วันหลังจากปิดสมัครรับเลือกตั้ง ก็จะมีระยะเวลาในการตรวจคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครแต่ละคนที่มายื่นใบสมัครไว้ภายใน 7 วัน ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 49 และมาตรา 50 โดย กกต.ท้องถิ่นก็จะส่งเรืองไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม แต่หากหน่วยงานที่ส่งไปยังไม่ตอบกลับมา กกต.ท้องถิ่นก็จำเป็นจะต้องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครไปก่อน หลังจากนั้นเมื่อเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกส่งกลับมาก็จะมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก็ยังไม่ได้หยุดการตรวจสอบซึ่ง ผอ.กกต.ท้องถิ่น ก็ยังมีอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถตรวจสอบได้อยู่

และหลังจากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้ง หรือก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้ามีข้อมูลหลักฐานว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม ทาง กกต.จังหวัด ก็สามารถพิจารณาข้อมูลเหล่านี้ได้เช่นกัน สำหรับกรณีนี้ที่มีการร้องเรียนไปเมื่อวันที่ 18 ต.ค.2564 ซึ่งยังเป็นห้วงเวลาที่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบของ ผอ.กกต.ท้องถิ่น ทาง กกต.จังหวัด ก็ได้ส่งข้อมูลหลักฐานกลับไปให้ ผอ.กกต.ท้องถิ่นได้พิจารณา ซึ่งเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ทาง กกต.ท้องถิ่นก็ได้ประกาศให้ผู้ที่ถูกร้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัคร ซึ่งในข้อมูลตรงนี้ทาง กกต.จังหวัดก็ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ว่ากรณีที่ ปปช.ชี้มูลว่าบุคคลที่ถูกร้องเรียนได้กระทำผิดนั้น ซึ่งตามลักษณะต้องห้ามมาตรา 50 ยังไม่ถือว่าเข้าข่ายลักษณะต้องห้าม ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจะต้องเป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาศาลถึงที่สุด แต่ผู้ถูกร้องรายนี้ยังไม่มีคำพิพากษาศาลถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ จึงยังไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 ของกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนที่มีการร้องเรียนว่าอดีตนายกฯ คนดังกล่าวได้มีการเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งช่วงที่หลบหนีหมายจับนั้น หาก ปปช.ชี้มูลความผิดภายหลังที่มีการรับรองแล้ว ก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย ที่จะดำเนินการเอาผิดหรือถอดถอนออกจากตำแหน่ง ซึ่งก็จะอยู่ภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ.จัดตั้ง ไม่ใช่ พ.ร.บ.เลือกตั้ง ซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับ กกต.แล้ว

หงุดหงิด ง่าย เกิด จาก กกต.บุรีรัมย์​ชี้อดีตนายก​อ​บต.ที่ถูกร้องหนีหมายจับ​คดีทุจริต​ลงชิงนายกอบต.ยังไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกม.

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม