ตำแหน่งของคุณ Home ดนตรี

ม.รามฯถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจ.พังงาโรง บาล เพชรบูรณ์

โรง บาล เพชรบูรณ์

ม.รามฯถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจ.พังงาโรง บาล เพชรบูรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมในพิธีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางสาวจีรภา บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพังงา นางวัลลภา ธีระสานต์ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงาและคณะ เข้าร่วมพิธีด้วย

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ๆ ละ 15,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และโรงเรียนสตรีพังงา ด้วย

โรง บาล เพชรบูรณ์ ม.รามฯถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจ.พังงา

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม