ตำแหน่งของคุณ Home ข่าว

กทม.บิ๊กคลีนนิ่งเตรียมพร้อมเปิดเทอมOn-Site109รร.มัธยมในสังกัด15พ.ย.นี้เกม ไพร

เกม ไพร

กทม.บิ๊กคลีนนิ่งเตรียมพร้อมเปิดเทอมOn-Site109รร.มัธยมในสังกัด15พ.ย.นี้เกม ไพร

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดและตรวจเยี่ยมห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On-Site ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 109 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนแบบ Online ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรการ Sandbox: Safety Zone in school เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)

จากนั้น รองผู้ว่าฯและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On-Site ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโครงการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษาของโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา เขตคันนายาว ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 รวมทั้งตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนาใช้ 6 มาตรการหลัก(DMHC-RC) ประกอบด้วย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด ทำความสะอาด และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ประกอบด้วย ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง รวมถึง 7 มาตรการเข้มงวด ประกอบด้วย 1.ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง 2.Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม 3.อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 4.อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ 5.School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 6.Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 7.School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังผ่านการรับรอง THAI STOP COVID+ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรมีการตรวจ ATK สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมถึงนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับวัคซีนครบ 100% อีกด้วย


เกม ไพร กทม.บิ๊กคลีนนิ่งเตรียมพร้อมเปิดเทอมOn-Site109รร.มัธยมในสังกัด15พ.ย.นี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม