ตำแหน่งของคุณ Home ดนตรี

"สจล."รับสมัครนศ.ป.ตรีรอบพอร์ตฟอลิโอ–20ธ.ค.นี้เจน เนอ เร เตอร์ เร็ ก ซ์

เจน เนอ เร เตอร์ เร็ ก ซ์

"สจล."รับสมัครนศ.ป.ตรีรอบพอร์ตฟอลิโอ–20ธ.ค.นี้เจน เนอ เร เตอร์ เร็ ก ซ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในระบบ TCAS 65 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครอบคลุมหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรนานาชาติ ตลอดจนวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร ที่เปิดรับกว่า 10 คณะ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมอาหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ และวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 (โดยสามารถดูกำหนดการจากประกาศรับสมัครของแต่ละหลักสูตร) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ น้องๆ สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครในรอบ Portfolio ได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission หรือสอบถามข้อมูลกับสำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. เพิ่มเติมได้ที่ 0-2329-8203

เจน เนอ เร เตอร์ เร็ ก ซ์ "สจล."รับสมัครนศ.ป.ตรีรอบพอร์ตฟอลิโอ–20ธ.ค.นี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม