ตำแหน่งของคุณ Home รูปภาพ

"มทร.พระนคร"เปิดรับสมัครงาน10ตำแหน่งเกมส์ทําฟาร์ม pc

เกมส์ทําฟาร์ม pc

"มทร.พระนคร"เปิดรับสมัครงาน10ตำแหน่งเกมส์ทําฟาร์ม pc

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 10 อัตราประกอบด้วย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษา 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงานบุคคล 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ คุณวุฒิปริญญาตรีด้านจิตวิทยา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองสื่อสารองค์การ 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์จัดการความรู้ 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหา ดูรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร www.hrm.offpre.rmutp.ac.th และ https://recruit.rmutp.ac.th/register ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2564 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจะประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งผ่านทางเว็บไซต์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เกมส์ทําฟาร์ม pc "มทร.พระนคร"เปิดรับสมัครงาน10ตำแหน่ง

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม