ตำแหน่งของคุณ Home ข่าว

"พิธา"ชวนสมาชิกโหวตหนุนหวังส่งสัญญาณถึงชนชั้นนำตั้งสติหยุดผลักคนเห็นต่างเป็นคนล้มล้างการปกครองjoker123 net gameindex

joker123 net gameindex

"พิธา"ชวนสมาชิกโหวตหนุนหวังส่งสัญญาณถึงชนชั้นนำตั้งสติหยุดผลักคนเห็นต่างเป็นคนล้มล้างการปกครองjoker123 net gameindex

วันที่ 16 พ.ย.64 ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ฉบับ ต่อมาเวลา 19.00 น. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ระบบวุฒิสภาประเทศไทย เป็นผลพวงจากการทำรัฐประหาร เพื่อมากำกับอำนาจที่มาจากการเลือกตั้ง โดยส.ว.เป็นป้อมปราการของชนชั้นนำในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องถูกถอดรื้อออกไป เครือข่ายนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอันตรายนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะใช้อำนาจโดยไม่ต้องรับผิดชอบ แตะต้องไม่ได้ ถึงเวลาต้องช่วยออกแบบการเมืองใหม่ ให้แบ่งแยกการตรวจสอบถ่วงดุล ยึดโยงกับประชาชน มิเช่นนั้นความขัดแย้งในสังคมจะคลี่คลายไม่ได้ ไม่สามารถปล่อยให้ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยกัดกินสังคมไทยต่อไปได้ สภาวะเช่นนี้อันตรายต่อสังคมไทย ขอชวนสมาชิกโหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประขาชน ส่งสัญญาณถึงชนชั้นนำให้ตั้งสติ หยุดผลักดันให้คนเห็นต่างเป็นคนล้มล้างการปกครอง สังคมไทยสามารถรักษาสิ่งที่รักหวงแหนได้ โดยไม่ต้องทำลายสิทธิเสรีภาพประชาชน

joker123 net gameindex "พิธา"ชวนสมาชิกโหวตหนุนหวังส่งสัญญาณถึงชนชั้นนำตั้งสติหยุดผลักคนเห็นต่างเป็นคนล้มล้างการปกครอง

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม