ตำแหน่งของคุณ Home รูปภาพ

จ.เพชรบุรี-สภาอุตฯท่องเที่ยวมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าAEDยกระดับความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวเกม เดะ บอล

เกม เดะ บอล

จ.เพชรบุรี-สภาอุตฯท่องเที่ยวมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าAEDยกระดับความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวเกม เดะ บอล

จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพชรบุรี โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ ยกระดับความปลอดภัย พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า AED แก่แหล่งท่องเที่ยวในเพชรบุรี

วันที่ 16 พ.ย.64 ที่โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ร่วมกับนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี นายสายัณต์ สิทธิโชคธรรม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โดยมอบให้แก่นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี นางบังอร เลาหวัฒนภิญโญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองชะอำ และนายพิทักษ์ มั่นจันทึก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ พร้อมมีการอบรมการใช้งานอย่างถูกวิธี โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะใน 3 พื้นที่คือ แหล่งท่องเที่ยว ชายหาดชะอำ อ.ชะอำ ชายหาดเจ้าสำราญ ต.หาดเจ้าสำราญ และย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรม จ.เพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นจังหวัดนำร่องในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่ 1 พย.64 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี จึงได้ประสานเพื่อขอความอนุเคราะห์ยังมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปภัมถ์ โดยมี ดร.นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานกรรมการ และได้รับการตอบรับให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 3 เครื่อง และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด เพื่อมาติดตั้งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ นี้มีภารกิจสำคัญ คือ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจิตอาสา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. และมูลนิธิภาคเอกชนต่างๆทั่วประเทศให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆทำประโยชน์แก่สาธารณะในประเทศโดยมิได้แสวงหากำไร ปัจจุบันอยู่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกม เดะ บอล จ.เพชรบุรี-สภาอุตฯท่องเที่ยวมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าAEDยกระดับความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม