ตำแหน่งของคุณ Home ข่าว

เผยครม.อนุมัติแล้วงบฯโควิดกว่า2หมื่นล.สัปดาห์หน้าเร่งทยอยโอนให้สถานพยาบาลไข้หวัดใหญ่ เกิด จาก

ไข้หวัดใหญ่ เกิด จาก

เผยครม.อนุมัติแล้วงบฯโควิดกว่า2หมื่นล.สัปดาห์หน้าเร่งทยอยโอนให้สถานพยาบาลไข้หวัดใหญ่ เกิด จาก

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 รอบที่ 5 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ (สปสช.) กรอบวงเงิน 20,829.23 ล้านบาทแล้ว โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน โครงการกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้นำเสนอ เพื่อเป็นค่าชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 564 รอบที่ 5

ทั้งนี้ มติดังกล่าวเป็นไปตามที่ สปสช. หารือกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนหน้านี้ ด้วยงบประมาณที่ สปสช. ขอรับเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ สำหรับบริการโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายค่าบริการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดตั้งแต่เดือนพ.ค.-ส.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อโควิดายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มสูงเป็นจำนวนหลักพันรายถึงหลักหมื่นราย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเข้ารับบริการจากหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ทำให้งบประมาณที่ได้รับมานั้นไม่เพียงพอและเกิดภาวะรอจ่ายหน่วยบริการเป็นเงินจำนวน 20,829.23 ล้านบาท

“จากงบประมาณที่ สปสช. ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมมาแล้วนั้น ขอแจ้งไปยังหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลทั่วประเทศที่ได้ร่วมให้บริการและดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงสถานการณ์วิกฤติดังกล่าว ในสัปดาห์หน้า สปสช.จะเร่งทยอยโอนค่าบริการกรณีโควิด-19 ให้กับหน่วยบริการที่รอการจ่ายทั้งหมด ซึ่ง สปสช. ต้องขอขอบคุณหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการและทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา ช่วยลดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

ไข้หวัดใหญ่ เกิด จาก เผยครม.อนุมัติแล้วงบฯโควิดกว่า2หมื่นล.สัปดาห์หน้าเร่งทยอยโอนให้สถานพยาบาล

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม