ตำแหน่งของคุณ Home ดนตรี

พม.สุราษฎร์ธานีเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผลย้อนหลัง

ผลย้อนหลัง

พม.สุราษฎร์ธานีเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผลย้อนหลัง

18 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการและสิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคมลงพื้นที่ร่วมกับนางเพ็ญศรี สุขเขียว ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางเพ็ญศรี สุขเขียว เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนทะเล พร้อมด้วยฝ่ายปกครองและเครือข่ายอาสาสมัคร ลงพื้น ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของ ให้กับแม่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ณ บ้านเลขที่ 32/7 หมู่. 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน. 5,000 บาท เพื่อเป็นทุนการดำรงชีพ

ผลย้อนหลัง พม.สุราษฎร์ธานีเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม