ตำแหน่งของคุณ Home ภาพยนตร์

อบต.ฉลุงแจ้งเตือนพื้นที่ริมตลิ่งขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่ปลอดภัยเตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันเฮลซิงกิ บอล

เฮลซิงกิ บอล

อบต.ฉลุงแจ้งเตือนพื้นที่ริมตลิ่งขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่ปลอดภัยเตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันเฮลซิงกิ บอล

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายจรัญ เส็นหล๊ะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมอบหมาย งานประชาสัมพันธ์และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ สำรวจปริมาณน้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชน สำหรับบริเวณริมลำคลองและพื้นที่ตำเสี่ยงประสบปัญหา น้ำท่วมฉับพลับและน้ำล้นตลิ่งในเขตพื้นที่ อบต.ฉลุง ให้ขนย้ายสิ่งของเตรียมพร้อมรับมือน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลฉลุง โดยเฉพาะพื้นที่ หมู่ที่ 1,3,4,5,9,10,14 ซึ่งจะได้รับผลกระทบเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากน้ำในต้นน้ำมีระดับการการแจ้งเตือนซึ่งในขณะนี้บริเวณในพื้นที่ได้มีการปักธงสีแดงเป็นการแจ้งเตือนอีกด้วย

ขณะที่ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ลงพื้นที่สำรวจยังบริเวณหัวสะพานฉลุง ซึ่งกำลังมีการรื้อซากกิ่งไม้เพื่อการไหลที่สะดวกของทางน้ำรวมทั้งประเมินสถานการณ์และคาดการการไหลลงมาสู่พื้นที่ของปริมาณน้ำในตำบลฉลุงและพื้นที่อื่นๆ โดยทางเทศบาลตำบลฉลุงและทาง อบต.ฉลุง และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ขอให้พี่น้องเคลื่อนย้ายสิ่งของยังที่สูงและติดตามรายการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกเป็นระยะ และหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งท่วมยังบริเวณทางสัญจรบ้างแล้ว

เฮลซิงกิ บอล อบต.ฉลุงแจ้งเตือนพื้นที่ริมตลิ่งขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่ปลอดภัยเตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม