ตำแหน่งของคุณ Home รูปภาพ

"นิกร"เล็งชงกก.ยุทธศาสตร์ชทพ.ชูแก้รธน.-ตั้งส.ส.ร.โมเดล"บรรหาร"สู้เลือกตั้งหวย ซอง เศรษฐี เงิน ล้าน

หวย ซอง เศรษฐี เงิน ล้าน

"นิกร"เล็งชงกก.ยุทธศาสตร์ชทพ.ชูแก้รธน.-ตั้งส.ส.ร.โมเดล"บรรหาร"สู้เลือกตั้งหวย ซอง เศรษฐี เงิน ล้าน

“นิกร” เตรียมเสนอ กก.ยุทธศาสตร์ ชทพ. ชูแก้รธน. -ตั้ง ส.ส.ร. โมเดล บรรหาร สู้เลือกตั้ง

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ฐานะผู้ดูแลทำนโยบายด้านการเมืองของพรรค เปิดเผยว่า วันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนาจะนัดหารือเพื่อวางกรอบการจัดทำนโยบายเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้า ก่อนนำเข้าที่ประชุมใหญ่ของพรรค วันที่ 20 พฤศจิกายน เบื้องต้นตนเตรียมเสนอให้บรรจุนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นหนึ่งในนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึง โดยยึดแนวทางที่เคยทำไว้ในสมัยของนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคชาติไทย ผ่านการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชนและลดความขัดแย้งในสังคม ทั้งนี้จะไม่เสนอการแก้ไขในรายละเอียดเพราะเป็นหน้าที่ของ ส.ส.ร. จะพิจารณา

นายนิกร กล่าวด้วยว่า ในหลักการเบื้องต้นการทำร่างแล้วธรรมนูญต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและแก้ไขได้ง่ายเพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและเทคโนโลยี นอกจากนั้นต้องยึดตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ทำประชามติก่อนมีการแก้ไขทั้งฉบับ

นายนิกร ยังกล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคชาติไทยพัฒนา ในวันที่ 20 พฤศจิกายนว่า มีวาระพิจารณาที่สำคัญคือการตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงการระดมความเห็นเพื่อทำนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง

หวย ซอง เศรษฐี เงิน ล้าน "นิกร"เล็งชงกก.ยุทธศาสตร์ชทพ.ชูแก้รธน.-ตั้งส.ส.ร.โมเดล"บรรหาร"สู้เลือกตั้ง

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม