ตำแหน่งของคุณ Home ภาพยนตร์

กกต.แม่ฮ่องสอนประชุมทางไกลกับศส.ปชต.ในการสังเกตการเลือกตั้ง-การชี้เบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งvegus

vegus

กกต.แม่ฮ่องสอนประชุมทางไกลกับศส.ปชต.ในการสังเกตการเลือกตั้ง-การชี้เบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งvegus

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.64 นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายจักกฤช สวนดอก รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้างานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล ) หรือ ศส.ปชต.และเครือข่ายช่วยเหลือสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 7 อำเภอ ประกอบด้วย

1.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี นางมัณฑนา กาศสนุก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรม

2.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางมะผ้า โดยมี นายณัฐวัฒน์ ชูสินธนะศักดิ์ ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายชนัญญู ทะนวนรัมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปางมะผ้า เข้าร่วมกิจกรรม

3.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปาย โดยมี นายสุรินทร์ คงเสถียรภาพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปาย เข้าร่วมกิจกรรม

4.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุนยวม โดยมี พันตำรวจโท อุทัย อาจหาญ ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางพนิดา ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ .กศน.อำเภอขุนยวม เข้าร่วมกิจกรรม

5. ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาน้อย โดยมี นายศรุชา พงศ์ภัทรานนท์ ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายสุทธิพงศ์ เสริมสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาน้อย เข้าร่วมกิจกรรม

6.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง โดยมี นายนิติพงศ์ ธนภัทรศักดิ์กุล ผู้อำนวการ.กศน.อำเภอแม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรม

7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบเมย โดยมี นายวิสุทธิ์ สุรินทร์ รักษาการ ผู้อำนวยการ .กศน.อำเภอสบเมย เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะหารือแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯ ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ การปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง สำนักงาน กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้น โดยผ่านโปรแกรมระบบ Zoom Meeting เพื่อพบปะหารือแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งสองหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่เครือข่าย เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

vegus กกต.แม่ฮ่องสอนประชุมทางไกลกับศส.ปชต.ในการสังเกตการเลือกตั้ง-การชี้เบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม