ตำแหน่งของคุณ Home โทรศัพท์มือถือ

ฝนหลวงฯปิดหน่วยฯเร่งซ่อมบำรุงอากาศยานเตรียมพร้อมสู้ภัยแล้งปี65ran ธนู สาย ไหน โหด

ran ธนู สาย ไหน โหด

ฝนหลวงฯปิดหน่วยฯเร่งซ่อมบำรุงอากาศยานเตรียมพร้อมสู้ภัยแล้งปี65ran ธนู สาย ไหน โหด

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดำเนินการปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ พร้อมเร่งซ่อมบำรุงอากาศยานให้ได้มาตรฐาน รวมไปถึงการเตรียมฝึกบินทบทวนประจำปี เพื่อให้พร้อมปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งในเดือนมีนาคม 2565

วันที่ 19 พ.ย.64 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 หน่วยทั่วประเทศแล้ว เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวจะมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่มีปริมาณต่ำและสภาพอากาศมีความเสถียรภาพมากขึ้น ทำให้ปฏิบัติการฝนหลวงได้ยาก อีกทั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ เป็นระยะเวลาของการตรวจซ่อมอากาศยานประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หลังจากที่อากาศยานได้บินปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานถึง 8 เดือน เพื่อเป็นการบำรุงรักษาอากาศยานให้พร้อมสมบูรณ์ซึ่งในขณะนี้ได้มีการเริ่มซ่อมบำรุงอากาศยานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา โดยกำหนดการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน–17 ธันวาคม 2564 และช่วงที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2564–มกราคม 2565 โดยหลังจากการซ่อมบำรุงอากาศยานแล้วเสร็จ ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะมีการฝึกบินทบทวนประจำปีของนักบิน เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ต่อไป


นายสำเริง กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 227 วัน 4,243 เที่ยวบิน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 95.0 มีจังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม จำนวน 64 จังหวัด และมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 188.4 ล้านไร่ รวมถึงมีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 127 แห่ง แบ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ 30 แห่ง และขนาดกลาง 105 แห่ง และสามารถเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 221.2 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ในส่วนของการปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2565 คาดว่าจะเริ่มดาเนินการในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไป ซึ่งพี่น้องเกษตรกรและประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ขอรับบริการฝนหลวง หรือแจ้งข้อมูลความต้องการน้าในพื้นที่ได้ทุกวันทางช่องทางการติดต่อ เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Line Official Account Instagram Twitter : @drraa_pr หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100

ran ธนู สาย ไหน โหด ฝนหลวงฯปิดหน่วยฯเร่งซ่อมบำรุงอากาศยานเตรียมพร้อมสู้ภัยแล้งปี65

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม