ตำแหน่งของคุณ Home ภาพยนตร์

ปัตตานี115ตำบลตั้งด่านเข้มโควิดไม่ฉีดวัคซีนห้ามเข้าออกพื้นที่เตรียมพร้อมวันลอยกระทงปลอดโควิดบอลเต็ง100 จากเว็บนอก

บอลเต็ง100 จากเว็บนอก

ปัตตานี115ตำบลตั้งด่านเข้มโควิดไม่ฉีดวัคซีนห้ามเข้าออกพื้นที่เตรียมพร้อมวันลอยกระทงปลอดโควิดบอลเต็ง100 จากเว็บนอก

ปัตตานี115ตำบลตั้งด่านเข้มโควิด ไม่ฉีดวัคซีนห้ามเข้าออกพื้นที่ เตรียมพร้อมวันลอยกระทง ปลอดโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 18 พ.ย. เนื่องจากสถานการร์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันโควิด19ก่อนถึงวันลอยกระทงวันที่ 19 พ.ย. ที่จะมาถึงนี้ จังหวัดจึงเพิ่มมาตรการเข็มงวด โดยสั่งให้ทุกอำเภอจัดเจ้าหน้าที กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารสุข ให้มีการตั้งด่านตรวจ ทั้ง 115 ตำบล โดยเน้นตรวจใบฉีดวัคซีน หากพบว่าคนในชุมชนยังไม่ฉีดวัคซีนสั่งห้ามออกนอกพื้นที อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนป้องกันโควิด19อย่างเข้มงวด ร่วมถึงการเปิดให้ฉีดวัคซีนตามด่านตรวจที่มีการจัดตั้งขึ้น

เช่นเดียวกับในพื้นที่ ม. 2 ตำบลบาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นหนึ่งใน115 ตำบล ที่มีการตั้งด่านโควิด19 โดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมตั้งด่านโควิด19ปากทางเข้าชุมชน โดยตรวจใบการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนเข้า-ออก อย่างเข้มงวด หากไม่ฉีดก็จะไม่ให้ออกนอกพื้นที่เด็ดขาด

“นายอูเซ็ง เบญนูรุดดีน กำนันตำบลบาราโหม ให้สัมภาษณ์ว่า เราได้มีการจัดเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายให้อยู่ประจำด่าน เพื่อตรวจผู้ที่เข้าออกชุมชนอย่างเข้มงวด ซึ่งจะไม่อนุญาตให้คนที่ยังไม่ฉีดเข้าออกพื้นที่เด็ดขาด พร้อมทั้งประสาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีน โดยชี้แจ้งให้ฉีดที่ รพ.สต.

ส่วนการฉีดวัคซีนในตำบลบาราโหม มีประชาชนกว่า 60% ได้รับวัคซีนแล้ว และจะทำทุกวิธีทางให้ทุกคนได้รับวัคซีนครบ 70% ตามที่จังหวัดกำหนด”

ขณะที่ด่านตรวจความมั่นคง เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้มีการตรวจความเข้มงวดสำหรับรถทุกชนิดที่เข้าออกในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อป้องกันการก่อเหตุในช่วงก่อนกึงวันลอยกระทง ประกอบกับผู้ยังไม่ได้รับวัคซีนจะไม่ให้เข้าในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวันลอยกระทง

อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดการวันลอยกระทง ทางเทศบาลบอลเมืองอนุญาตให้มีการลอยกระทงได้ แต่กิจกิจกรรมต่างๆบนเวทีจะงดจัด ทั้งนี้ประชาชนทุกคนที่มาร่วมลอยกระทงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเข้มงวด เช่น เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาอนามัย และล้างมือทุกครั้ง และสำหรับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนไม่อนุญาตให้เข้าร่วมลอยกระทง โดยทางเทศบาลก็ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ และสาธารณสุขในการดูแลป้องกันการระบาดอย่างเข้มงวดในวันลอยกระทงที่จะมาถึง

บอลเต็ง100 จากเว็บนอก ปัตตานี115ตำบลตั้งด่านเข้มโควิดไม่ฉีดวัคซีนห้ามเข้าออกพื้นที่เตรียมพร้อมวันลอยกระทงปลอดโควิด

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม