ตำแหน่งของคุณ Home ดนตรี

ตร.สั่งตำรวจทั่วประเทศจัดกำลังดูแลความปลอดภัยป้องกันเหตุเทศกาลลอยกระทงลอยกระทงพ.ศ.2564fallout 4 วิธีเล่น

fallout 4 วิธีเล่น

ตร.สั่งตำรวจทั่วประเทศจัดกำลังดูแลความปลอดภัยป้องกันเหตุเทศกาลลอยกระทงลอยกระทงพ.ศ.2564fallout 4 วิธีเล่น

วันที่ 18 พ.ย.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. มีหนังสือคำสั่งวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด่วนที่สุด ถึง(ผู้รับปฏิบัติ)ผบช.น., ภ.1,- 9, ทท., ก., ส., สตม. ตชด., สอท., ปส.,สยศ.ตร., สกบ., สพฐ.ตร.,หน.ฝอ.ศปก.ตร. และ โฆษก ตร.,ผบก.รน.
, ทล., รฟ., ป., ปคบ., สส. สท., บ.ตร. และ ลก.ตร. รวมถึงผู้รับทราบ ผบ.ตร.,รอง ผบ.ตร. ในสายงาน ปป, สส และ มค,ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ในสายงาน ปป.,สส และ มค. โดยในหนังสือคำสั่งระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้หน่วยงานสามารถจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พ.ย.64 เพื่ออนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า ภายใต้แนวคิด ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่จัดงานลอยกระทงต้องมีมาตรการกำกับดูแล ความปลอดภัย เช่น ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า เป็นต้น

พล.ต.อ.รอย กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงอาศัยหลักมาตรการปลอดภัยทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) อย่างเคร่งครัด ซึ่งในวันลอยกระทงจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ออกมาลอยกระทง ลอยประทีบโคมไฟ ตามแม่น้ำลำคลอง ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก สถานที่บางแห่งมีการจัดงานประเพณีลอยกระทง งานแสดงแสง สี เสียง หรืองานเผาเทียน เล่นไฟ ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ดังกล่าว และทำให้เกิดปัญหาการจราจรปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ และอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดและโคมลอย รวมถึงอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปประทุษร้ายต่อทรัพย์สินในสถานที่จัดงานต่างๆ ด้วย เพื่อให้การดำเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกด้วย

fallout 4 วิธีเล่น ตร.สั่งตำรวจทั่วประเทศจัดกำลังดูแลความปลอดภัยป้องกันเหตุเทศกาลลอยกระทงลอยกระทงพ.ศ.2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม