ตำแหน่งของคุณ Home โทรศัพท์มือถือ

นักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภ.7ติดเชื้อโควิด-19ติดตั้งแอพรับเครดิตฟรี

ติดตั้งแอพรับเครดิตฟรี

นักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภ.7ติดเชื้อโควิด-19ติดตั้งแอพรับเครดิตฟรี

วันที่ 22 พ.ย. ที่ตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบซ.ภ.7 , พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7/ โฆษก ภ.7 แถลงข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7

พล.ต.ต.อาทิชา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่พบเชื้อในกลุ่มของนักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (ศฝร.ภ.7) เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2564 นั้นว่า ตำรวจภูธรภาค 7 ขอชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย.64 เวลา 21.00 น. ศฝร.ภ.7 ได้ทำการสุ่มตรวจเชื้อนักเรียนนายสิบตำรวจที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติหรือมีอาการเจ็บคอ แน่นหน้าอก โดยใช้ชุดตรวจ ATK ซึ่งผลการตรวจแสดงผลติดเชื้อรวม 39 นาย และในวันที่ 19 – 20 พ.ย.64 ทีมเจ้าหน้าที่รพ.ปากท่อ ได้เข้ามาดำเนินการตรวจ RT-PCR หาเชื้อรวมทั้งสิ้น 592 นาย ผลปรากฎว่า นักเรียนนายสิบตำรวจ 561 นาย ติดเชื้อ 179 นาย แม่ครัว 14 คน ติดเชื้อ 3 คน ครูฝึกและตำรวจรักษาการณ์17 นาย ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 182 นาย

พล.ต.ต.อาทิชา กล่าวอีกว่า วันที่ 20 พ.ย.64 ตำรวจภูธภาค 7 ประชุมหารือกับ สสจ.ราชบุรี , ผอ.รพ.ปากท่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดแนวทางและวางมาตรการในการปฏิบัติ ดังนี้ 1.ให้บรูณาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เป็นศูนย์พักคอย โดยคัดแยกผู้ที่มีผลการตรวจ RT-PCR พบเชื้อ แบ่งกลุ่มตามอาการของผู้ป่วยสีแดง สีเหลือง สีเขียว เพื่อรองรับการรักษาใน แต่ละระดับ2. ให้ถือว่าผู้ไม่พบเชื้อ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องจัดสถานที่กักตัว ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ล้างมือด้วยแอลกอยอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่ให้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรม และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา,3. ระมัดระวังในการจัดการขยะติดเชื้อ โดยแยกสถานที่ทิ้ง และเวลากำจัดไม่ให้ตรงกับขยะปกติ,4. วางแผนการจัดการเรื่องอาหารของนักเรียนนายสิบตำรวจ,5. ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในสถานที่โดยเด็ดขาด และกำหนดจุดส่งของ โดยต้องพ่นสิ่งของด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อ,6. เตรียมแผนการขนส่งผู้ติดเชื้อไป รพ.ปากท่อ ในกรณีที่มีความจำเป็น,7. ตรวจหาเชื้อช้ำ ภายใน 7 วัน และ 13 วัน ตามวงรอบที่สาธารณสุขกำหนด,8. ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการติดเชื้อบริเวณโดยรอบศูนย์ฝึกอบรมตำวจภูธรภาค 7

พล.ต.ต.อาทิชา กล่าวอีกว่าวันที่ 21 พ.ย.64 รพ.ปากท่อ และ ศฝร.ภ.7 ได้นำรถ X-RAY เข้ามาตรวจปอดของผู้ติดเชื้อเพื่อประเมินการรักษาในแต่ละราย และได้เตรียมพร้อมรถรับ-ส่ง ผู้ที่มีอาการที่ต้องพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย 2 คนและเจ้าหน้าที่ของ ศฝรภ.7 ประจำอยู่ที่ตั้ง ทำหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติแก่ผู้ติดเชื้อและนักเรียนนายสิบตำรวจกลุ่มเสี่ยงสูง และประสานงานกับทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอด 24 ชั่วโมงปัจจุบันมีนักเรียนนายสิบตำรวจติดชื้อพักรักษาตัวที่ รพ.ปากท่อ จำนวน8 นาย ส่วนพักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอย ศฝร.ก.7 ในส่วนของแม่ครัว 3 คนที่คิดเชื้อได้เข้ารักษาตัวที่ศูนย์พักคอยส่งพยาบาลส่งเสมสุขภาพตำบลดอนทราย ส่วนแม่ครัวที่เหลือได้แยกกักตัวที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ไปติดตามผล ซึ่งตำรวจภูธรภาค 7 มีความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพล ได้ติดตามและกำชับการแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลในพื้นที่และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้บูรณาการการปฏิบัติในทุกขั้นตอน เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างดีที่สุด

ติดตั้งแอพรับเครดิตฟรี นักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภ.7ติดเชื้อโควิด-19

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม