ตำแหน่งของคุณ Home ภาพยนตร์

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น17รายเชฟอาร์ต

เชฟอาร์ต

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น17รายเชฟอาร์ต

สถานการณ์โรคโควิด19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 รักษาหายเพิ่ม 14 ราย กำลังรักษาอยู่ 239 ราย เสียชีวิตสะสม 112 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 เพิ่มขึ้น 17 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 13,027 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย (พื้นที่ควบคุมสูงสุด 1 ราย/พื้นที่ควบคุม 2 ราย/พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 4จังหวัด 1 ราย) ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 13 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว 12 ราย/ตรวจคัดกรองในโรงพยาบาล 1 ราย) ใน 7 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอโพนทราย 6 ราย เดินทางมาจาก จ.ขอนแก่น 1 ราย,จ.สุรินทร์ 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19/ติดเชื้อในพื้นที่ 4 รายสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว/ชุมชน (ต.โพนทราย 3 ราย )/ตรวจคัดกรองในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล พบติดเชื้อฯ 1 ราย

2. อำเภอเกษตรวิสัย 4 ราย เดินทางมาจาก จ.มหาสารคาม 1 ราย ตรวจพบชื้อโควิด19/ติดเชื้อในพื้นที่ 3 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อโควิด19 ในครอบครัว/ชุมชน ( ต.เมืองบัว 2 ราย/ต.เกษตรวิสัย 1 ราย)

3. อำเภอโพนทอง 3 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.สระนกแก้ว 3 ราย สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในชุมชน

4. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.ดงแดง 1 ราย สัมผัสเสี่ยงสูงกับญาติจาก จ.อยุธยา ที่เดินทางมาเยี่ยม

5. อำเภอธวัชบุรี 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.ไพศาล 1 ราย สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อนร่วมงาน

6. อำเภอปทุมรัตต์ 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19

7. อำเภอสุวรรณภูมิ 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.สระคู 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อโควิด19 ในครอบครัว (ส่งตรวจครั้งที่ 3)

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)
คือให้ป้องกันตนเองตลอดเวลาในทุกสถานที่ โดยการสวมหน้ากาก 100% ในทุกที่ ล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ อยู่ห่างจากบุคคลอื่น 1-2 เมตร และ ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน แยกสำรับอาหาร ไม่ตั้งวงสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือผู้ที่เดินทางกลับมาจากท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ขอให้ติดต่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยชุดตรวจ ATK ที่โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ในพื้นที่ของท่าน”ตรวจเร็ว รู้ผลเร็ว จะหยุดการแพร่กระจายเชื้อในครอบครัวชุมชน”

และขอให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไปไปฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาลหรือจุดบริการฉีดวัคซีน ในพื้นที่ของท่าน

เชฟอาร์ต ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น17ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม