ตำแหน่งของคุณ Home รูปภาพ

ข่าวปลอม!"ฉีดโกรทฮอร์โมนเพื่อเร่งโตโดยเฉพาะบริเวณอกและปีกของไก่"รูปแบบเบอร์ทอง

รูปแบบเบอร์ทอง

ข่าวปลอม!"ฉีดโกรทฮอร์โมนเพื่อเร่งโตโดยเฉพาะบริเวณอกและปีกของไก่"รูปแบบเบอร์ทอง

วันที่ 1 ต.ค. 64 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม เพิ่มเติม 1 กรณีคือกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่อง มีการฉีดโกรทฮอร์โมนเพื่อเร่งโต โดยเฉพาะบริเวณอกและปีกของไก่ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการให้ข้อมูลที่ระบุว่ามีการฉีดโกรทฮอร์โมน หรือสารเร่งโตให้กับสัตว์ที่จะนำมาบริโภค โดยเฉพาะในส่วนของอกไก่ และปีกไก่นั้น ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในการเลี้ยงสัตว์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 417 /2528 ลงวันที่ 23 ก.ย.2529 ให้เพิกถอนทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ Hexoestrol ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในสัตว์ปีก

หากมีการลักลอบใช้ถือว่าผิดกฎหมาย และหากนับจากวันที่ประกาศจนถึงปัจจุบัน ก็เป็นระยะเวลาเกือบ 35 ปีแล้วที่มีการใช้กฎหมายนี้ จึงทำให้ฮอร์โมนที่ใช้เร่งโตในไก่ดังกล่าวถูกปราบปรามจนหมดจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไทย และเป็นไปไม่ได้เลยที่อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยจะใช้สารเร่งการเจริญเติบโต เพราะผิดทั้งกฎหมายของไทย และขัดต่อข้อบังคับของสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญซึ่งเป็นจุดแข็งของไทย นอกจากนี้สายพันธุ์ไก่เนื้อที่ผู้ประกอบการเลี้ยงในปัจจุบันผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาอย่างยาวนานจนเติบโตเร็ว ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนในการเร่งการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตและผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาโดยตลอด รวมถึงผู้ประกอบการมีการพัฒนาการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อ ให้มีระบบการป้องกันโรคที่ดี เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดที่ทันสมัย ผ่านมาตรฐานฟาร์มที่กรมปศุสัตว์รับรอง จึงไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งโต เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งไทยและตลาดโลก

กรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่าในปัจจุบัน เนื้อไก่ไม่มีการฉีดฮอร์โมนแต่อย่างใด จึงขอฝากให้ผู้บริโภคควรเลือกแหล่งที่มาของเนื้อไก่ว่าผ่านการตรวจสอบจากระบบมาตรฐาน โดยดูจากตราสัญลักษณ์ต่างๆ บนบรรจุภัณฑ์ ที่สำคัญเน้นใส่ใจตั้งแต่การเลือกซื้อเนื้อไก่มาบริโภค โดยทั้งผู้บริโภคโดยทั่วไปให้สังเกตสถานที่จำหน่ายไข่สดที่มีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ก่อนเลือกซื้อ เนื่องจากมั่นใจได้ว่าเนื้อไก่มาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP 100% ผลิตจากโรงฆ่ามาตรฐานและตรวจสอบย้อนกลับได้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมปศุสัตว์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th หรือโทร. 02 6534444

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในการเลี้ยงสัตว์มานานกว่า 35 ปีแล้ว จึงทำให้ฮอร์โมนดังกล่าวถูกปราบปรามจนหมด และเป็นไปไม่ได้เลยที่อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยจะใช้สารเร่งการเจริญเติบโต เพราะผิดทั้งกฎหมาย และขัดต่อข้อบังคับของสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตข่าวปลอม สร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนสับสน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2),(5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบข้อมูลการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสข่าวผ่าน
5 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com, เฟซบุ๊ก ANTI-FAKE NEWS CENTER, ทวิตเตอร์ @AFNCThailand, ไลน์ @antifakenewscenter, ช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 และสายด่วน 1599 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

รูปแบบเบอร์ทอง ข่าวปลอม!"ฉีดโกรทฮอร์โมนเพื่อเร่งโตโดยเฉพาะบริเวณอกและปีกของไก่"

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม