ตำแหน่งของคุณ Home ความบันเทิง

ชาวบ้านคำบงตำบลดงเย็นอำเภอเมืองยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดป่าติ้ว

ป่าติ้ว

ชาวบ้านคำบงตำบลดงเย็นอำเภอเมืองยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดป่าติ้ว

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2564 นายบุญยง พันโคตร ตัวแทนชาวบ้านคำบงหมู่ 9 ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร ประมาณ 40 คน เดินทางมายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสอบถาม กรณีที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายไพรัตน์ จำปาหอม อายุ 49 ปี ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมากว่า 14 ปี และได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้ใหญ่บ้าน แทนคนเดิมซึ่งได้เสียชีวิต จากการเจ็บป่วยไปเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา และได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้าน ชนะการเลือกตั้ง ให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้นำชื่อเสนอไปยังอำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อแต่งตั้งตามลำดับ ซึ่งมาจนถึงปัจจุบันล่วงเลยมานาน แต่ก็ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน จากนายอำเภอเมืองมุกดาหาร ทำให้ชาวบ้านเกิดความสงสัยถึงสาเหตุของการแต่งตั้ง และขอความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นที่รัก เคารพของชาวบ้านจนชนะการเลือกตั้งมาแล้วหลังจากนั้นได้ยื่นหนังสือต่อ ร.ต.ต.สุเทียน ทองโสม ผู้ประสานงานประจำศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย จ.มุกดาหาร ทำหน้าที่ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง

เนื่องจากทางอำเภอได้มีการตรวจสอบประวัติ และพบว่าเคยมีประวัติเคยเสพสารระเหย(กาว)และถูกจับกุมเมื่อตอนอายุ 18 ปี ในความผิดฐานใช้สารระเหย(กาว)บำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจโดยวิธีสูดดมซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2534 ว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหยพ.ศ 2533 มาตรา 3, 9,17,24 ,26 คงจำคุก 3 เดือนปรับ 500 บาทโทษจำคุกรอไว้มีกำหนด 1 ปี

โดยมีน.ส.ศุภิสรา ธารประเสริฐ ปลัดอำเภอ ผู้ช่วยจ่าจังหวัด ได้ออกมารับเรื่องและรับฟังชาวบ้านบ้านคำบง และได้ชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบว่า ภายหลังจากอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้รับผลการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำบง ตำบลดงเย็น ได้มีการนำประวัติ ลายนิ้วมือ ให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตรวจเช็คประวัติ อาชญากรรมของ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะต้องไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อน กับตำรวจ ซึ่งพบว่า มีประวัติเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่ออายุ 18 ปี และศาลติดคดีถึงที่สิ้นสุด ซึ่งขัดต่อคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ทางอำเภอจึงไม่ได้มีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งทราบก่อนหน้านี้แล้ว

อย่างไรก็ตามหากผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน คิดว่าตนเองไม่รับความเป็นธรรมสามารถยื่นอุทธรได้ที่ อำเภอเมืองมุกดาหาร ภายใน 15 วัน และให้อำเภอเมืองมุกดาหารได้ชี้แจงต่อไป

ป่าติ้ว ชาวบ้านคำบงตำบลดงเย็นอำเภอเมืองยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม