ตำแหน่งของคุณ Home โทรศัพท์มือถือ

กว่าครึ่งพันยังโคม่า!เจอลอบเข้าช่องธรรมชาติจากกัมพูชาอีก4โครงการ พัฒนา ศักยภาพ อ สม 2562

โครงการ พัฒนา ศักยภาพ อ สม 2562

กว่าครึ่งพันยังโคม่า!เจอลอบเข้าช่องธรรมชาติจากกัมพูชาอีก4โครงการ พัฒนา ศักยภาพ อ สม 2562

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.64 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,351 ราย พบติดเชื้อในประเทศ 9,206 ราย (จากเรือนจำ 139 ราย) และเดินทางมาจากต่างประเทศ 6 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,850,482 ราย เสียชีวิต 56 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 18,755 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 10,098 ราย รวมยอดรักษาหายสะสม 1,730,727 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษาตัว 101,000 ราย โดยอยู่ในโรงพยาบาล 43,389 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 57,611 ราย ขณะมีผู้ป่วยอาการหนัก 2,432 ราย ในจำนวนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 546 ราย

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต 56 ราย เป็นชาย 31 ราย หญิง 25 ราย โดยเป็นคนไทย 55 ราย เมียนมา 1 ราย อายุน้อยที่สุด 26 ปี อายุมากที่สุด 91 ปี ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มี 32 ราย (57%) ผู้เสียชีวิตอายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 17 ราย (30%) ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้คิดเป็น 87% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด และที่ไม่มีประวัติโรคเรื้อรังอีก 7 ราย คิดเป็น 13% ของผู้เสียชีวิต โดยการติดเชื้อพบมาจากในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่

ขณะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 6 ราย พบมาจากสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย มาเลเซีย 1 ราย และกัมพูชา 4 ราย พบท้ัง 4 รายเป็นคนไทยมีการลักลอบเข้าประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติ

โครงการ พัฒนา ศักยภาพ อ สม 2562 กว่าครึ่งพันยังโคม่า!เจอลอบเข้าช่องธรรมชาติจากกัมพูชาอีก4

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม