ตำแหน่งของคุณ Home ดนตรี

ผู้ประกันตนตามมาตรา40ติดโควิด-19รับเงินชดเชยสูงสุดวันละ300บาท750 ti มือสอง

750 ti มือสอง

ผู้ประกันตนตามมาตรา40ติดโควิด-19รับเงินชดเชยสูงสุดวันละ300บาท750 ti มือสอง

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ติดโควิด-19 รับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 300 บาท จริงหรือ?

ตามที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นเรื่อง ผู้ประกันตนมาตรา 40 ติดโควิด-19 รับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 300 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากผู้ประกันตน ม.40 ติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาล หรือเข้ารับการรักษา Hospitel หรือ รพ. สนาม จะใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพได้ และช่วงเวลาที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล หรือ Hospitel หรือ รพ. สนาม สามารถเบิกค่าทดแทนขาดรายได้กับประกันสังคมได้ ดังนี้
1. ช่วงที่เข้ารับการรักษา ในสถานพยาบาล หรือ Hospitel หรือ รพ. สนาม ถือว่าเป็นผู้ป่วยในเบิกค่าทดแทนขาดรายได้ วันละ 300 บาท
2. ช่วงที่ออกจากสถานพยาบาล หรือ Hospitel หรือ รพ. สนาม กลับบ้านกักตัวอีก 14 วัน ถือว่าเป็นผู้ป่วยนอก เบิกค่าทดแทนขาดรายได้ วันละ 200 บาท แต่ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

750 ti มือสอง ผู้ประกันตนตามมาตรา40ติดโควิด-19รับเงินชดเชยสูงสุดวันละ300บาท

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม