ตำแหน่งของคุณ Home ความบันเทิง

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครหนุนแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านโพนแพงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายสร้างรายได้ชุมชนฝัน ศาล พระภูมิ

ฝัน ศาล พระภูมิ

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครหนุนแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านโพนแพงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายสร้างรายได้ชุมชนฝัน ศาล พระภูมิ

แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านโพนแพง หมู่ที่ 15 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2562 มีสมาชิก จำนวน 50 ราย พื้นที่ 340 ไร่ และได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ 2562 ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวสกลนครในด้านองค์ความรู้ด้านข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ในการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปัจจุบัน ทางกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยายเพื่อจำหน่ายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

นางสาวจิตรวี ดีขะมาตย์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านโพนแพง กล่าวว่า แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านโพนแพง มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้เองและจำหน่ายในชุมชนใกล้เคียง และต่อยอดผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจำหน่ายแก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร และร่วมมือกับศูนย์วิจัยข้าวสกลนครในการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว และจัดทำแปลงเปรียบเทียบผลผลิตและการประเมินการยอมรับข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข 22 และรางวัลที่ทางกลุ่มภาคภูมิใจได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดข้าวหอมมะลิปี 2562 ระดับจังหวัดสกลนคร ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของกลุ่มในการยกระดับเป็นผู้ผลิตมีเมล็ดพันธุ์ข้าวและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านโพนแพงให้มีความมั่นคงได้อีกด้วย

นายสุรเชษฐ์ ชามนตรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร กล่าวว่า สำหรับแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านโพนแพง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร กลุ่มนี้ก็มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นกลุ่มชาติติพันธุ์โส้ มีความเข้มแข็งและสามัคคีกันภายในชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครเล็งเห็นความเข้มแข็งตรงนี้จึงเข้ามาสนับสนุนจัดทำทำแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวให้กับทางกลุ่ม โดยเฉพาะพันธุ์ กข 22 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวผลผลิตสูง ต้านทานโรค แล้วก็คุณภาพดี ทางกลุ่มได้นำไปปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายภายในชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและในครอบครัว นอกจากนี้ศูนย์วิจัยข้าวสกลก็ยังประสานไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้กลุ่มไปเป็นลูกไร่ เนื่องจากเห็นศักยภาพของทางกลุ่มในผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ซึ่งก็เป็นการบูรณาการงานภายในหน่วยงานกรมการข้าว ที่มีทั้งงานวิจัย งานนโยบาย งานผลิตเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้ทางกลุ่ม ก็สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานอีกด้วย เห็นได้จากการที่กลุ่มสามารถส่งประกวดข้าวหอมมะลิ ได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ความมีฝีมือในการทำนาของชาวนาเป็นอย่างยิ่ง

นางอัญญาภรณ์ วระโงน สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านโพนแพง กล่าวว่า จากการที่มีกรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครเข้ามาส่งเสริม ให้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่และมอบองค์ความรู้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เกษตรกรก็มีความรู้ด้านการคัดเมล็ดพันธุ์มากขึ้นก็ ปลูก ดูแลแปลง ตรวจแปลง ซึ่งการทำแปลงเมล็ดพันธุ์ก็มีผลดีคือราคาสูงกว่าท้องตลาด กลุ่มก็มีความเข้มแข็งขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสุข

“ก็ขอเป็นตัวแทนของกลุ่ม ขอขอบคุณศูนย์วิจัยข้าวแล้วก็ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาสนับสนุนตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ การดูแลการจนถึงการหาตลาด ส่งผลให้กลุ่มมีรายได้ ความเป็นอยู่ของชีวิตของสมาชิกกลุ่มก็ดีขึ้นค่ะ”นางอัญญาภรณ์ กล่าว

ฝัน ศาล พระภูมิ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครหนุนแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านโพนแพงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายสร้างรายได้ชุมชน

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม