ตำแหน่งของคุณ Home ภาพยนตร์

เผยไฟเซอร์ล็อตล่าสุดถึงไทยแล้วกว่า1.5ล้านโดสผู้ ช่วยเหลือ คนไข้

ผู้ ช่วยเหลือ คนไข้

เผยไฟเซอร์ล็อตล่าสุดถึงไทยแล้วกว่า1.5ล้านโดสผู้ ช่วยเหลือ คนไข้

ระบุยอดส่งมาแล้ว 8 ล้านโดส ยืนยันวัคซีนมีเพียงพอพร้อมรับเปิดเรียน

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนไฟเซอร์ 1,538,550 โดส เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วตามกำหนด เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 ที่ผ่านมา โดยภาพรวมวัคซีนไฟเซอร์ตามแผนกระจายวัคซีนของประเทศ ขณะนี้ได้ส่งมอบแล้ว 8,000,000 โดส คือ เดือนด.ย. 2,000,000 โดส และเดือนต.ค.อีก 6,000,000 โดส ยังไม่รวมกับการบริจาควัคซีนไฟเซอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 1.5 ล้านโดส ซึ่งวัคซีนที่มาถึงล่าสุดนี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียน ผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ตามความสมัครใจ

นพ.โอภาสกล่าวว่า ขณะนี้มีนักเรียนและนักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า แสดงความประสงค์ในการฉีดวัคซีน ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทั่วประเทศ 4,300,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค.64) ซึ่งขอยืนยันว่าวัคซีน มีเพียงพออย่างแน่นอน เนื่องจากมีการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มนี้ 5,700,000 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 4,300,000 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 1,400,000 โดส โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.64 และได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในกลุ่มนักเรียน 12-17 ปี แล้วกว่า 2,000,000 โดส สำหรับผลข้างเคียง พบรายงานการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis) น้อยกว่า 10 ราย ทุกรายมีอาการไม่รุนแรงและรักษาหายเป็นปกติเกือบทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยกว่าในต่างประเทศ

“การฉีดวัคซีนเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตและเจ็บป่วยรุนแรงได้ หากร่วมกับแนวทางป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากผู้อื่น และล้างมือบ่อยๆ ก็ยิ่งช่วยเพิ่มการป้องกันโรคได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงแพร่เชื้อภายในครอบครัวหรือชุมชน ตลอดจนทำให้การเปิดเรียนมีความปลอดภัย ไม่เกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422” นพ.โอภาสกล่าว

ผู้ ช่วยเหลือ คนไข้ เผยไฟเซอร์ล็อตล่าสุดถึงไทยแล้วกว่า1.5ล้านโดส

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม