ตำแหน่งของคุณ Home ความบันเทิง

ศธ.เผยยอดฉีดวัคซีนนร.ทั่วไทย68.26%ภาคกลางมากสุดตอ.น้อยสุดเพลงลอดลายมังกร

เพลงลอดลายมังกร

ศธ.เผยยอดฉีดวัคซีนนร.ทั่วไทย68.26%ภาคกลางมากสุดตอ.น้อยสุดเพลงลอดลายมังกร

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้อมูลวันที่ 28 ต.ค.64 จำนวนนักเรียนนักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ทั่วประเทศ จากจำนวนผู้ประสงค์ฉีด 3.8 ล้านคน ฉีดวัคซีนแล้ว 2.6 ล้านคน คิดเป็น 68.26% แยกเป็น

– ภาคใต้ ฉีดแล้ว 64.13%
– ภาคเหนือ ฉีดแล้ว 64.27%
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉีดแล้ว 69.10%
– ภาคตะวันออก ฉีดแล้ว 57.53%
– ภาคตะวันตก ฉีดแล้ว 72.47%
– ภาคกลาง ฉีดแล้ว 72.87% มากที่สุด

เพลงลอดลายมังกร ศธ.เผยยอดฉีดวัคซีนนร.ทั่วไทย68.26%ภาคกลางมากสุดตอ.น้อยสุด

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม