"กรมทรัพย์สินทางปัญญา"ผลักดันร่างพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาสัปดาห์นี้หวังแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมกฎ กติกา กีฬา เทเบิล เทนนิส

"กรมทรัพย์สินทางปัญญา"ผลักดันร่างพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาสัปดาห์นี้หวังแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมกฎ กติกา กีฬา เทเบิล เทนนิส

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา”ผลักดันร่างพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาสัปดาห์นี้หวังแก้ปัญหาเป็