กลางเกาะหมู่บ้านชาวเลเกาะหลีเป๊ะยังท่วม!!ปภ.สตูลร่วมอำเภอส่วนหน้าผู้ใหญ่บ้านเร่งระบายน้ำออกหมู่บ้านชาวเลหวั่นฝนตกซ้ำlottovi

กลางเกาะหมู่บ้านชาวเลเกาะหลีเป๊ะยังท่วม!!ปภ.สตูลร่วมอำเภอส่วนหน้าผู้ใหญ่บ้านเร่งระบายน้ำออกหมู่บ้านชาวเลหวั่นฝนตกซ้ำlottovi

กลางเกาะหมู่บ้านชาวเลเกาะหลีเป๊ะยังท่วม!!ปภ.สตูลร่วมอำเภอส่วนหน้าผู้ใหญ่บ้านเร่งระบายน้ำออกหมู่บ้านช