อย่าตระหนก!!ปศุสัตว์เข้มมาตรการโควิดยังไม่ทราบช่องทางแพร่เชื้อจากหมูสู่คนการ ปฐมพยาบาล เบื้องต้น เป็น ลม

อย่าตระหนก!!ปศุสัตว์เข้มมาตรการโควิดยังไม่ทราบช่องทางแพร่เชื้อจากหมูสู่คนการ ปฐมพยาบาล เบื้องต้น เป็น ลม

อย่าตระหนก!!ปศุสัตว์เข้มมาตรการโควิดยังไม่ทราบช่องทางแพร่เชื้อจากหมูสู่คน【การ ปฐมพยาบาล เบื้องต้น เป