เจอจ่าย(ให้)จบmtt คือ

เจอจ่าย(ให้)จบmtt คือ

เจอจ่าย(ให้)จบ【mtt คือ】: ต่อจากฉบับที่แล้ว5. รัฐบาลล้มเหลวในการนำเข้าวัคซีนตามแผน