พิพิธภัณฑ์เกษตรฯได้ฤกษ์เปิดงานมหกรรม"ในหลวงรักเราภูมิพลังแผ่นดิน"จัดยิ่งใหญ่3-6ธ.ค.นี้la galaxy1

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯได้ฤกษ์เปิดงานมหกรรม"ในหลวงรักเราภูมิพลังแผ่นดิน"จัดยิ่งใหญ่3-6ธ.ค.นี้la galaxy1

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯได้ฤกษ์เปิดงานมหกรรม”ในหลวงรักเราภูมิพลังแผ่นดิน”จัดยิ่งใหญ่3-6ธ.ค.นี้【la galaxy1】: