อดีตพส.กินมื้อเย็นครั้งแรกในรอบ18ปีจะเป็นอะไรไหม?power chord คือ

อดีตพส.กินมื้อเย็นครั้งแรกในรอบ18ปีจะเป็นอะไรไหม?power chord คือ

อดีตพส.กินมื้อเย็นครั้งแรกในรอบ18ปีจะเป็นอะไรไหม?【power chord คือ】: Youtube RAM