"ชูศักดิ์"ชี้"89ปีรัฐธรรมนูญไทยยิ่งห่างไกลประชาธิปไตย"ลั่นถึงเวลาสร้างรธน.ฉบับประชาชนอย่างแท้จริงdota 2 สนุกไหม

"ชูศักดิ์"ชี้"89ปีรัฐธรรมนูญไทยยิ่งห่างไกลประชาธิปไตย"ลั่นถึงเวลาสร้างรธน.ฉบับประชาชนอย่างแท้จริงdota 2 สนุกไหม

“ชูศักดิ์”ชี้”89ปีรัฐธรรมนูญไทยยิ่งห่างไกลประชาธิปไตย”ลั่นถึงเวลาสร้างรธน.ฉบับประชาชนอย่างแท้จริง【do