เตือนก่อนอดได้เงิน"รมว.เฮ้ง"เร่งสถานประกอบการSMEsนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบe-Serviceก่อน15ธ.ค.64้holiday palace

เตือนก่อนอดได้เงิน"รมว.เฮ้ง"เร่งสถานประกอบการSMEsนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบe-Serviceก่อน15ธ.ค.64้holiday palace

เตือนก่อนอดได้เงิน”รมว.เฮ้ง”เร่งสถานประกอบการSMEsนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบe-Serviceก่อน15ธ.ค.64【้h