กลุ่มเมย์แบงก์กิมเอ็งประกาศเปลี่ยนแบรนด์โดยใช้Maybankเป็นแบรนด์หลักปรับภาพลักษณ์องค์กร-ตราสัญลักษณ์app slot เครดิตฟรี

กลุ่มเมย์แบงก์กิมเอ็งประกาศเปลี่ยนแบรนด์โดยใช้Maybankเป็นแบรนด์หลักปรับภาพลักษณ์องค์กร-ตราสัญลักษณ์app slot เครดิตฟรี

กลุ่มเมย์แบงก์กิมเอ็งประกาศเปลี่ยนแบรนด์โดยใช้Maybankเป็นแบรนด์หลักปรับภาพลักษณ์องค์กร-ตราสัญลักษณ์【