เกษตรฯเตรียมชง"โครงการส่งสุขปีใหม่2565"เข้าครม.มอบเป็นของขวัญเกษตรกรและประชาชนกราฟประเมินการเจริญเติบโต

เกษตรฯเตรียมชง"โครงการส่งสุขปีใหม่2565"เข้าครม.มอบเป็นของขวัญเกษตรกรและประชาชนกราฟประเมินการเจริญเติบโต

เกษตรฯเตรียมชง”โครงการส่งสุขปีใหม่2565″เข้าครม.มอบเป็นของขวัญเกษตรกรและประชาชน【กราฟประเมินการเจริญเต