"รร.บ้านวังโพรง"สพป.พิษณุโลกเขต2คว้า2แชมป์คีตะมวยไทย1688ใแนท

"รร.บ้านวังโพรง"สพป.พิษณุโลกเขต2คว้า2แชมป์คีตะมวยไทย1688ใแนท

“รร.บ้านวังโพรง”สพป.พิษณุโลกเขต2คว้า2แชมป์คีตะมวยไทย【1688ใแนท】: นายสรพงษ์ แสงสุ