"ธนพิชญ์"ประกาศสอบวินัยร้ายแรง"เนตร"ทำตามกฎหมายให้ใครแทรกแซงไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกาbig slot

"ธนพิชญ์"ประกาศสอบวินัยร้ายแรง"เนตร"ทำตามกฎหมายให้ใครแทรกแซงไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกาbig slot

“ธนพิชญ์”ประกาศสอบวินัยร้ายแรง”เนตร”ทำตามกฎหมายให้ใครแทรกแซงไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกา【big slo