รมว.อนุทินลุยโคราชให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้าช่วยป้องโควิดรับมอบที่ดินสร้างโรงพยาบาลเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยcrown slot

รมว.อนุทินลุยโคราชให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้าช่วยป้องโควิดรับมอบที่ดินสร้างโรงพยาบาลเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยcrown slot

รมว.อนุทินลุยโคราชให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้าช่วยป้องโควิดรับมอบที่ดินสร้างโรงพยาบาลเพิ่มประสิทธิภาพกา