อุตุฯเผยไทยตอนบนอากาศหนาวใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40www inter555

อุตุฯเผยไทยตอนบนอากาศหนาวใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40www inter555

อุตุฯเผยไทยตอนบนอากาศหนาวใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40【www inter555】: วันที่ 20 ธ.ค.