16888รุ่นฟรี

16888รุ่นฟรี

16888รุ่นฟรี:16888แนะนำเกม:16888เป็นเกมที่ใช้ไม้เพื่อท้าทายศัตรูที่อยู่ข้างหน้าใช้ไม้เพื่อทำลายยางที่อยู่ข้างหน้าคุณคุณจะได้รับเหรียญมากขึ้นสำหรับยางแต่ละชิ้นที่คุณทำลายปลดล็อกBOSSและใช้ทักษะคอมโ